Стратегія і комплексне просування бренду

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ - КОМПЛЕКСНЕ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ

Розробка стратегії просування продукту на ринку
Переваги розробки маркетингової стратегії
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ
ДЛЯ ПРОСУВАННЯ БІЗНЕСУ
Розробка маркетингової стратегії
СТРАТЕГІЯ ПРОСУВАННЯ
Маркетингові стратегії просування товару можна звести до двох основних видів: стратегія протягування або pull strategy та стратегія проштовхування чи push strategy.

Перша полягає в зосередженні зусиль на стимулюванні попиту кінцевих споживачів, а друга звертає увагу на посередників.

Шляхом визначення цілей маркетингового просування товарів та їхньої цільової аудиторії з'являється можливість створити індивідуальну та унікальну маркетингову стратегію.
Розробка стратегії досягнення мети
ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ
Маркетингову стратегію можна визначити як загальний план розвитку кожного елемента маркетингу, розроблений на довгострокову перспективу. Головна мета маркетингової стратегії – забезпечити стабільний прибуток і заповнити споживчу нішу актуальним товаром або послугою.

При створенні маркетингової стратегії важливо враховувати не лише кінцеву мету, але і ставити короткострокові цілі. Завдяки їм є можливість своєчасно коригувати документ і відстежувати його ефективність і результативність на проміжних етапах.
Ефективність рекламних каналів
ЕФЕКТИВНА РЕКЛАМА
Маркетингові комунікації дозволяють передавати інформацію про товари та послуги цільовій аудиторії. Найпоширенішим видом маркетингових комунікацій є реклама.

Створення маркетингової стратегії включає аналіз бізнесу, конкурентів і детальне дослідження цільової аудиторії. Зібрані дані дозволяють створити унікальні рекламні пропозиції для кожного з каналів, щоб зробити маркетингову стратегію просування товару максимально ефективною.
Особливості розробки маркетингової стратегії
ЧИННИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДЛЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ БРЕНДУ
Аналіз ринку і конкурентів
ВИВЧЕННЯ РИНКУ
Ключова мета маркетингового дослідження ринку – забезпечити максимальну точність при прийнятті маркетингових рішень і подальшого позиціонування продукту. Аналіз ринку допоможе вивчити конкурентів і стати ближче до споживача, розуміти та відчувати його потреби та настрій.

Вивчення ринку також дозволить продавати та купувати товари за найбільш вигідними цінами, раціонально маневрувати наявними ресурсами, оперативно скорочувати або розширювати випуск товарів згідно з очікуваною ситуацією на ринку.
Аналіз попиту і пропозиції на ринку
ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ
Між попитом і пропозицією існує певний зв'язок, яка відіграє ключову роль при створенні маркетингової стратегії просування товару. Вона допомагає встановити правила розрахунку відпускних і роздрібних цін, розміри знижок і акцій для покупців, принципи підвищення цін і рівень рентабельності продуктів.

На основі попереднього вивчення основних сегментів для просування товару або послуги можна створити унікальні маркетингові стратегії, націлені на стимулювання попиту або стабілізації збуту при попиті, що коливається.
Визначення потенційних змін ринку
ТРЕНДИ І ТЕНДЕНЦІЇ
Тенденцію можна визначити як спрямованість певних показників, яка була підтверджена шляхом обробки статистичних даних. Тенденцію, яка протягом тривалого періоду часу демонструє постійне зростання, можна вважати трендом.

Дотримання трендів при створенні маркетингової стратегії дозволить підвищити попит на товар або послуги та впізнаваність бренду в цілому без зайвих витрат. При цьому обов'язково враховувати не тільки актуальні тренди, але й ті, які не володіють особливою популярністю, оскільки кожен тренд має певну межу і може з часом або ослабнути, або посилитися.
Оцінка ефективності рекламних каналів
РЕКЛАМНІ КАНАЛИ
Рекламні канали можна означити як способи донесення необхідної інформації потенційним споживачам. Перед вибором рекламних каналів важливо провести детальний аналіз цільової аудиторії та ринку збуту, що дозволить вибрати найбільш ефективні канали просування.

Оцінка рекламних каналів при створенні маркетингової стратегії включає також план рекламних заходів, показує ключові медіа показники рекламних кампаній товару або послуги та визначає розмір рекламного бюджету.
Розробляємо ефективні стратегії бізнесу
РОЗРОБЛЯЄМО СТРАТЕГІЮ ПІД ВАШ БІЗНЕС
KEBETA.AGENCY надає комплексні послуги з брендингу та реклами. Ми вивчимо Ваш бізнес, врахуємо всі побажання і запропонуємо унікальну стратегію, яка дасть максимальний ефект і прибуток.

В результаті розробки маркетингової стратегії Ви отримаєте перелік конкретних дій, спрямованих на зміцнення становища товару у галузі, зниження можливих ризиків та загроз з боку конкурентів і максимізацію прибутку. Вона допоможе визначити вектор просування товару, який максимізує прибуток підприємства.

Співпраця з нами - це повний супровід, найкращий результат і прозора звітність!
Щоб краще дізнатися нас, дізнайтеся про наші роботи
Історії успіху наших
клієнтів
Розробка елементів фірмового стилю бренду компанії
Інтернет-магазин Frrrutiz - сайт з продажу корисних снеків з великим асортиментом, що працює по всій території Євросоюзу. На сайті представлені як готові набори снеків, так і можливість зібрати свій набір.
Послідовність робіт з розробки стратегії
ЕТАПИ РОЗРОБКИ
МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Вивчаємо тематику бізнесу клієнта
АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
Маркетингова стратегія просування товару включає аналіз бізнесу, оскільки він допоможе зрозуміти, які тенденції існує і як їх використовувати у свою користь, а також яка місткість ринку, обсяг товарів або послуг, які пропонуються і купуються в межах ринкового сегменту.

На основі отриманих даних визначається метод дистрибуції товару, широта і правила ротації асортименту.
Аналіз активності конкурентів
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ
Аналіз конкурентів на ринку передбачає детальне вивчення діяльності основних гравців на ринку, починаючи з аналізу цін, реклами, асортименту і закінчуючи SWOT-аналізом конкурентів. Отримана інформація сприяє розумінню повідомлення, яке вони глобально транслюють своїй цільовій аудиторії.

Ці дані допоможуть розробити максимально ефективну маркетингову стратегію, де будуть чітко позначені ключові переваги продукту, УТП, ринки збуту товару, що просувається, і канали продажів.
Визначення портрету споживача
ВИЗНАЧЕННЯ ЦА
Цільова аудиторія - сукупність потенційних споживачів якого-небудь товару або послуги. Первинний аналіз цільової аудиторії досить розмитий, тому проводиться процес сегментації або поділ на окремі групи з яскравими, відмінними характеристиками.

Враховуючи основні сегменти аудиторії при створенні маркетингової стратегії, можна підібрати найбільш ефективні рекламні канали та створити окремі рекламні повідомлення для кожного сегмента споживачів. Це дозволить мінімізувати витрати на рекламу і підвищити ймовірність покупки.
Визначення конкурентних переваг
РОЗРОБКА УТП
Унікальна торгова пропозиція або Unique Selling Proposition - один з прийомів маркетингу, який покликаний продемонструвати потенційним споживачам неповторні характеристики товару або послуги. На відміну від реклами, УТП націлене не на розхвалювання товару, а на демонстрацію його переваг.

Розробка УТП - ключовий етап у процесі розробки маркетингової стратегії просування товару. Це не тільки підвищує продажі, але і позитивно впливає на впізнаваність бренду і збільшення лояльності покупців.
Визначення трендів і тенденцій
ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ
Ринок-сукупність чинних і потенційних споживачів, виробників, посередників, які вступають у взаємовідносини з метою купівлі, продажу та споживання товарів і послуг. Грамотний аналіз основних тенденцій ринку включає вивчення попиту споживачів, конкуренції та загроз від факторів зовнішнього середовища.

Завдяки дослідженню маркетингова стратегія просування товару буде включати оцінку розвитку основних ринків збуту, кон'юнктури та визначення ключових факторів успіху.
Розробка маркетингової стратегії
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ
Маркетингова стратегія просування товару включає поєднання різноманітних видів просування, таких як реклама, особисті продажі, стимулювання збуту та інші в єдину систему. Вибір стратегії просування багато в чому залежить від товару і цільової аудиторії.

Одним з найбільш ефективних каналів просування є реклама. Це інформація, поширювана в різній формі про компанію та її товари, що призначена для визначеного кола осіб і покликана формувати та підтримувати інтерес до об'єкта реклами.
Аналізуємо показники якості послуги
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Збільшення реальних продажів продукту
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДАЖІВ
Якісна маркетингова стратегія не тільки впливає на успішність позиціонування і подальшого просування бренду, але і підвищує рівень продажів.

Завдяки маркетинговій стратегії створюється окремий ключовий меседж для кожного з сегментів потенційних покупців, який найбільш ефективно впливає на їхнє бажання покупки товару або послуги.
Економія рекламного бюджету
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМИ
Ефективність рекламних каналів дозволяє зрозуміти, наскільки грамотно був проведений аналіз бізнесу і цільової аудиторії при створенні маркетингової стратегії просування товару.

Аналіз та відстеження якості та ефективність маркетингових комунікацій дозволить своєчасно вносити зміни у маркетингову стратегію і підвищити окупність інвестицій, витрачених на рекламу.
Відповідність поставленим цілям
ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ
Одним з ключових показників ефективності є відповідність досягнутих цілей початковим. При створенні маркетингової стратегії необхідно ставити конкретну, вимірювану та релевантну мету.

Це допоможе не тільки досягти кращих результатів, але і контролювати процес реалізації стратегії. Наявність досяжних цілей не тільки відображає успішність створеної стратегії, але і забезпечить мінімізацію ризиків та контроль за бюджетом.
Оперуємо показниками якості
ПРОВОДИМО ЕФЕКТИВНІ КАМПАНІЇ
Ми націлені на результат, тому пропонуємо цілий комплекс digital послуг, які забезпечать Вашому бізнесу найбільш ефективний результат.


При створенні маркетингової стратегії, необхідно пам'ятати, що ключові фактори успіху – це встановлення міцних зв'язків з клієнтами, а також своєчасна реакція на зміни їх бажань і потреб. Тому з нами Ви отримуєте стабільний проміжний контроль результатів маркетингової стратегії.
Ми створюємо якісний продукт, яким можемо пишатися
ЧОМУ ВАРТО ВИБРАТИ НАС?
Співпраця з KEBETA.AGENCY
СУПРОВІД БРЕНДУ
Головний принцип роботи KEBETA.AGENCY - не просто виконання поставлених клієнтом завдань, але розробка оптимальних та ефективних шляхів розвитку бізнесу і бренду для кожного клієнта. Не існує єдиної, універсальної стратегії успішного розвитку бізнесу. Тому ми зосереджуємося на створення кращої стратегії для кожного окремо взятого проєкту.


Ми надаємо повний цикл супроводу для наших клієнтів рівно до того моменту, поки поставлена задача не буде повністю виконана відповідно до цілей, поставлених перед початком робіт. KEBETA.AGENCY не обмежується наданням окремих послуг, як розробка дизайну або реклама в соціальних мережах. Ми націлені на створення і розвиток комплексного брендингу для компанії.
АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ
Ми не тільки надаємо послуги зі створення і просування Вашого бренду, але також маємо власні розробки систем автоматизації та управління бізнесом, управління і створення сайтів. Ми впроваджуємо та адаптуємо наші технологічні можливості для збільшення ефективності роботи Вашого бізнесу.
УНІКАЛЬНА СТРАТЕГІЯ
На основі детального попереднього аналізу ніші з урахуванням всіх особливостей тематики бізнесу, ми розробляємо унікальну індивідуальну маркетингову стратегію і план розвитку бренду залежно від Ваших цілей і побажань.
ПРОЗОРА ЗВІТНІСТЬ
Ми створюємо і стверджуємо попередній план з клієнтом, а також надаємо детальну звітність щодо розподілу рекламного бюджету проєкту після завершення проведення рекламної кампанії. Ми працюємо не тільки чесно і прозоро, але і досягаємо максимально ефективних результатів!
Блог
PR кампанія. Принципи проведення кампанії.
20.04.2020
Сьогодні вже нікого не здивуєш модними слівцями типу: «маркетолог», «СММ-щик», «копірайтер», «піарник» тощо. Але не всі вірно розуміють їх значення. Одна з найбільш частих помилок - PR це реклама. А ось і ні! Так, PR спрямований на людей, на взаємодію з ними, але основна мета це зовсім не підвищення кількості продажів. Розберімося: Public Relations - що це?
Огляд видів офлайн реклами
20.12.2019
Попри стрімке зміщення активності бізнесу в інтернет середу, оффлайн методи просування не втрачають свою актуальність. Люди все так само живуть в реальному світі, і навколишні їх методи комунікації залишаються не менш ефективними, ніж digital маркетинг. Офлайн реклама - метод, перевірений роками, тому що з'явився набагато раніше онлайн просування. У зв'язку з цим він має ряд переваг, а його застосування більш зрозуміло і навіть має класичні особливості, чого не скажеш про нові, модні і прогресивні онлайн взаємодії.
Що таке цільова аудиторія. Визначення ЦА.
03.02.2020
Для будь-якого продукту, будь то товар або послуга, споживач - головна мета. Від того, наскільки правильно буде визначено його потреби та «болю», які допоможе вирішити пропозицію компанії, тим вище в ньому буде попит і його популярність. Цільова аудиторія - один з початкових параметрів, які необхідно опрацювати перед запуском маркетингових активностей. В іншому випадку весь процес роботи буде схожий на «стрілянину з гармати по горобцях».
Продовжуючи переглядати KEBETA.AGENCY, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся на використання файлів cookie