Стратегія створення і супроводу бренду

АНАЛІЗ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА - ПЕРШИЙ ЕТАП СТВОРЕННЯ БРЕНДУ

Аналіз тематики бізнесу, конкурентів, аудиторії
Ключові переваги контекстної рекламної кампанії
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ
ДЛЯ СТВОРЕННЯ УСПІШНОГО БРЕНДУ
Визначення цільової аудиторії бренду
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Портрет покупця - це збірний образ потенційного споживача, який включає соціальні, демографічні та поведінкові фактори. Знаючи потреби клієнта, можна сформулювати більш точне рекламне повідомлення.


Правильно складений портрет клієнта також допомагає зрозуміти, які канали та інструменти маркетингу варто використовувати. Це дозволяє не тільки заощадити рекламний бюджет, але і підвищити ефективність маркетингової стратегії.
Визначення конкурентів бренду
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ
Аналітика конкуренції - це ефективний інструмент, який дозволяє виявити слабкі та сильні місця компаній, що конкурують. Аналіз дій конкурентів на ринку допоможе виробити оптимальну стратегію розвитку власного бренду.

Завдяки сучасним інструментам аналітики можна відстежувати згадки про компанію або її продукти в мережі. Також існують сервіси відстеження зворотніх посилань, які допоможуть дізнатися, наскільки якісну посилальну масу мають сайти конкурентів.
Визначення ефективності розвитку
ТРЕНДИ І ТЕНДЕНЦІЇ
Тренди та тенденції – це вектори, які вказують напрям динаміки ринку. Аналіз актуальних трендів і закономірностей розвитку ринку допомагає знаходити ефективні шляхи просування брендів і вибудовувати комунікацію з цільовою аудиторією.

Розуміння майбутніх трендів, тенденцій та їх вміле використання дозволить зробити маркетинг максимально результативним для просування бренду і забезпечити високий прибуток для бізнесу.
Особливості рекламної кампанії у видачі пошукових систем
КЛЮЧОВІ СКЛАДОВІ
АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ
Детальний аналіз та визначення конкурентів
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ
Перед аналізом конкурентів необхідно визначити цілі та завдання конкурентного аналізу. В залежності від планів може проводитися комплексний аналіз або аналіз окремих об'єктів. Він допоможе визначити список головних конкурентів і визначити рівень конкуренції на обраному ринковому сегменті.

Розуміння конкурентного середовища, слабких і сильних сторін супротивників дозволить побудувати якісну стратегію просування бренду і створити конкурентоспроможне УТП, що володіє високою ефективністю.
Комплексний аналіз ніші
АНАЛІЗ РИНКУ
Аналіз ринку надасть повну інформацію про поточний стан ринку, а також прогнози та ризики розвитку ринку, які повинні бути враховані при просуванні бренду або продукції. Аналіз починається зі збору інформації, яка дозволить дізнатися фактори, які можуть вплинути на попит того чи іншого товару або послуги, тенденції зростання або падіння цін, порівняльний аналіз цін і виявлення головних конкурентів.

В результаті вивчення ринку формується розуміння його місткості або кількості товарів, або послуг, які покупці готові придбати за сформованими цінами, і ризики цільового ринкового оточення. Отримана інформація допоможе скоригувати маркетингову стратегію і скласти список конкретних дій для максимізації вигоди і зниження ризиків.
Визначення трендів і тенденцій
ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ
Тренди та тенденції - це напрями в розвитку ринку, які затримуються на тривалий період. Їх аналіз дозволяє зробити маркетингову стратегію і процес просування на ринку більш ефективним.

Головними тенденціями маркетингу є симпліфикация та клієнтоорієнтованість. Надання простого, лаконічного і релевантного контенту допоможе підвищити лояльність і довіру аудиторії.
Визначення та сегментація ЦА
СЕГМЕНТАЦІЯ ЦА
Цільову аудиторію можна визначити як групу людей, яка з найбільшою ймовірність придбає продукт або послугу. В ході дослідження звертається увага не тільки на соціальні та демографічні характеристики споживачів, але й на психологічні.

На основі отриманої інформації здійснюється позиціонування бренду і вироблення стратегії просування в цілому. Розуміння мотивації та запитів аудиторії також допомагає створювати дієві тригери та грамотні пропозиції, які покупець не зможе обійти стороною.
Проводимо якісний аналіз і аналітику
АНАЛІЗУЄМО ПОТЕНЦІЙНИЙ РИНОК
KEBETA.AGENCY надає комплексні послуги з брендингу та реклами. Ми вивчимо Ваш бізнес, врахуємо всі побажання і запропонуємо унікальну стратегію, яка дасть максимальний ефект і прибуток.

Ми пропонуємо Вам регулярне спостереження за ринком і комплексний маркетинговий аналіз, що включає аналіз бізнесу, ринку та основних конкурентів. Результати досліджень дозволять Вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможними та успішно розвиватися.

Співпраця з нами - це повний супровід, найкращий результат і прозора звітність!
Щоб краще дізнатися нас, дізнайтеся про наші роботи
Історії успіху наших
клієнтів
Розробка елементів фірмового стилю бренду компанії
Інтернет-магазин Frrrutiz - сайт з продажу корисних снеків з великим асортиментом, що працює по всій території Євросоюзу. На сайті представлені як готові набори снеків, так і можливість зібрати свій набір.
Послідовність робіт з розробки та запуску рекламної кампанії
ЕТАПИ МАРКЕТИНГОВОГО
АНАЛІЗУ ТА АНАЛІТИКИ РИНКУ
Визначаємо сегменти ринку
СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ
Сегментація ринку передбачає процес поділу ринку на сегменти за певними ознаками. Сегментація ринку допоможе структурувати всіх покупців за групами та визначити сегменти, що володіють найвищим потенціалом для продажів.

Сегментація ринку також допомагає досягти максимальний рівень задоволеності споживачів і підвищити конкурентоспроможність продукту шляхом створення більш індивідуальних рекламних оголошень.
Вивчаємо конкурентів на ринку
ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТІВ
Аналіз конкурентів дозволяє визначити ситуацію на ринку і запозичити вдалі рішення для власного проєкту. У ході пошуку конкурентів доцільно звертати увагу не тільки на прямих конкурентів або ті ресурси, які володіють аналогічною тематикою, але і на непрямих конкурентів. Найчастіше це ресурси з частково схожою тематикою, які можуть мати додаткові напрямки просування, які не використовуються прямими конкурентами.

У ході пошуку конкурентів необхідно звернути увагу на лідерів сегмента, найпопулярніші та найбільш розкручені ресурси. Їх аналіз дозволяє визначити цікаві "фішки", які можна використовувати у власному бізнесі.
Аналізуємо активність конкурентів
АКТИВНІСТЬ КОНКУРЕНТІВ
Подібний аналіз дозволяє відстежити активність компаній-конкурентів з відкритих джерел інформації. Отримана інформація допоможе зрозуміти, що відбувається на конкурентному ринку і скоригувати стратегію просування і позиціювання бренду.

Аналіз активності конкурентів дає можливість вибудувати основу для запуску нової PR - або маркетингової кампанії. При цьому аналіз включає не тільки кількість згадок конкурентів в мережі, але тематику і тональність цих згадок, а також наявність ініційованих конкурентами публікацій.
Аналізуємо цільову аудиторію
АНАЛІЗ І СЕГМЕНТАЦІЯ ЦА
Аналіз цільової аудиторії починається з визначення цільового ринку та інструментів аналізу. Після складання портрету цільової аудиторії відбувається перехід до побудови каналів комунікації, які найбільш прийнятні для цільової аудиторії.

Попередній аналіз цільової аудиторії не тільки знижує витрати на просування продукту, але і підвищує ефективність стратегії просування товару. Оскільки вона буде спрямована на людей, які вже готові зробити покупку і розглянули пропозицію.
Аналізуємо тренди та інновації
ТРЕНДИ І ТЕНДЕНЦІЇ
Визначення трендів і тенденцій у ході комплексного аналізу бізнесу дозволяє визначити ключові напрями розвитку ринку. У ході аналізу важливо враховувати, наскільки релевантні та зрозумілі тренди для цільової аудиторії.

Дотримання основних тенденцій у ході створення стратегії позиціювання бренду дозволить підвищити впізнаваність та популярність на ринку.
Визначаємо потенціал ринку
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
В ході аналізу бізнесу необхідно оцінювати його ефективність. Позитивна динаміка розвитку бізнесу, висока конкурентоспроможність і постійний прибуток свідчать про ефективність комплексної стратегії розвитку бізнесу і підвищення рівня довіри з боку інвесторів і споживачів.

Оцінці ефективності підлягає також комунікація, яку проводить бізнес. Її аналіз допомагає зрозуміти, наскільки якісно працюють рекламні канали та чи приводять вони цільових лідів.
Аналізуємо показники якості послуги
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ
Визначення конкурентних переваг
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
Аналіз бізнесу дозволяє визначити рівень конкуренції в галузі. Це допоможе оцінити сильні та слабкі сторони конкурентів і виявити ефективні стратегії для формування власних переваг.

Інтенсивна конкуренція також є стимулом для виходу на нові ринки та впровадження інновацій та автоматизації бізнес-процесів, що дозволить збільшити конкурентоспроможність бренду.
Канали роботи з цільовою аудиторією
РОБОТА З ЦА
Аналіз бізнесу дозволяє краще розуміти цільову аудиторію і її потреби. Це дозволяє заощадити бюджет і створити найбільш ефективну маркетингову стратегію, яка буде містити індивідуальні звернення до кожного сегменту цільової аудиторії.

Завдяки аналізу бізнесу і ринку можна визначити не тільки потенційних покупців, але й інших осіб, які приймають рішення про покупку або можуть впливати на тих, хто приймає, тобто збільшує широту аудиторії та рівень продажів.
Потенціал розвитку ніші бізнесу
ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ
Шляхом дослідження ринку можна оцінити насиченість і місткість певного ринку, динаміку та тенденції його розвитку. На основі отриманої інформації, можна коригувати подальші кроки на ринку і запобігати ризики.

Комплексний аналіз ринку також дозволить відстежувати динаміку ринку та визначати потенціал розвитку бізнесу, що допоможе поліпшити маркетингову стратегію просування товару.
Оперуємо показниками якості
ПРОВОДИМО ЕФЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
Ми націлені на результат, тому пропонуємо цілий комплекс digital послуг, які забезпечать Вашому бізнесу найбільш ефективний результат.

В залежності від Ваших потреб і побажань, ми готові надати різноманітні види аналізу, серед яких аналіз структури ринку, обсягу і ринкових перспектив, стратегій виходу на ринок, аналіз структури галузі бізнесу, конкурентів, трендів і тенденцій.
Ми створюємо якісний продукт, яким можемо пишатися
ЧОМУ ВАРТО ВИБРАТИ НАС?
Співпраця з KEBETA.AGENCY
СУПРОВІД БРЕНДУ
Головний принцип роботи KEBETA.AGENCY - не просто виконання поставлених клієнтом завдань, але розробка оптимальних та ефективних шляхів розвитку бізнесу і бренду для кожного клієнта. Не існує єдиної, універсальної стратегії успішного розвитку бізнесу. Тому ми зосереджуємося на створення кращої стратегії для кожного окремо взятого проєкту.


Ми надаємо повний цикл супроводу для наших клієнтів рівно до того моменту, поки поставлена задача не буде повністю виконана відповідно до цілей, поставлених перед початком робіт. KEBETA.AGENCY не обмежується наданням окремих послуг, як розробка дизайну або реклама в соціальних мережах. Ми націлені на створення і розвиток комплексного брендингу для компанії.
АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ
Ми не тільки надаємо послуги зі створення і просування Вашого бренду, але також маємо власні розробки систем автоматизації та управління бізнесом, управління і створення сайтів. Ми впроваджуємо та адаптуємо наші технологічні можливості для збільшення ефективності роботи Вашого бізнесу.
УНІКАЛЬНА СТРАТЕГІЯ
На основі детального попереднього аналізу ніші з урахуванням всіх особливостей тематики бізнесу, ми розробляємо унікальну індивідуальну маркетингову стратегію і план розвитку бренду залежно від Ваших цілей і побажань.
ПРОЗОРА ЗВІТНІСТЬ
Ми створюємо і стверджуємо попередній план з клієнтом, а також надаємо детальну звітність щодо розподілу рекламного бюджету проєкту після завершення проведення рекламної кампанії. Ми працюємо не тільки чесно і прозоро, але і досягаємо максимально ефективних результатів!
Аналіз ринку, конкурентів, ЦА - перший етап створення бізнесу
KEBETA.AGENCY
ПОСЛУГИ АНАЛІЗУ РИНКУ, КОНКУРЕНТІВ

Аналіз ринку, конкурентів, ЦА. Брендингове агентство Kebeta.

Для побудови повноцінної та ефективної маркетингової стратегії необхідно чітке розуміння ніші та особливостей тих компаній, які вже встигли зайняти в ній провідні позиції. Аналіз ринку та аналіз конкурентів – завдання, без якого неможливо зробити правильні кроки та об'єктивно оцінювати свої переваги. Зібрана інформація допоможе правильно підібрати заходи з просування, показати свої сильні сторони та сформувати унікальну торгову пропозицію.

 

Аналіз ринку, ніші

Сучасні технології дозволяють проводити вивчення свого сегмента більш глибоко, ніж це могли собі дозволити оффлайн компанії ще з десяток років тому.

Щоб створити для себе повноцінну картину стану ніші, необхідно вивчити, як найсильніших представників, так і тих, хто не зміг піднятися на Топові позиції. Вивчення слабких і сильних сторін допоможе виділити власні унікальні риси та використовувати їх для розкрутки.

Аналіз ринку і ніші знадобиться для таких цілей, як:

 • розробка стратегії просування
 • формування ціноутворення
 • затвердження асортименту
 • окреслена цільова аудиторія
 • прогнозування рівня продажів
 • формування акценту на своїх перевагах

Аналіз ринку – саме широке поняття, яке охоплює:

  1. Огляд галузі

Його мета – визначити основні тенденції ніші, її показники, спрогнозувати зростання і напрямок подальшого руху.

  1. Цільовий сегмент

Якщо в попередньому форматі аналізу піддавався сегмент в цілому, але тут необхідно розглянути конкретний вузькоспеціалізований напрямок, в якому планується займати провідні позиції. Аналіз повинен містити:

 • портрет споживача – інформація про його уподобання, демографічних особливостях, дохід, вік тощо
 • дані про місткості галузі – хто є конкурентом, їх кількості, де вони знаходяться, які їх плюси та мінуси, а також – скільки клієнти витрачають на покупки в даному сегменті
  1. Конкурентний аналіз

Містить деталі про конкретні компанії та їх особливості. Він повинен в підсумку включати такі параметри, як:

 • розмір напрямку
 • сильні та слабкі сторони суперників
 • бар'єри входу
 • можливості
  1. Прогнози

На їх основі створюється структура, і формуються показники, за якими надалі будуть визначатися досягнення.

Для аналізу ніші використовується ряд методик, які в комплексі дозволяють сформувати загальну картину. З популярних можна виділити:

 • Інтерв'ю
 • Опитування
 • Спостереження
 • Фокус-групи
 • Експерименти

Після отримання та структурування отриманої інформації у компанії буде база для формування власної стратегії.

 

Аналіз попиту і пропозиції

До ще одного важливого елементу підготовчого етапу відноситься вивчення попиту та балансу між ним і пропозиціями сегмента.

Величина попиту – кількість товару або обсягу послуг, що споживач готовий придбати за конкретною ціною за конкретний період часу.

Вивчення даних ґрунтується на Законі попиту – величина попиту знижується по мірі зростання ціни пропозиції. Іншими словами, між потребою і вартістю існує зворотна залежність, яку потрібно враховувати при формуванні свого унікального торговельної пропозиції.

Крім цінової політики, на попит впливає ряд факторів:

 • рівень доходу цільової аудиторії
 • сезонність
 • мода
 • розміри ніші
 • наявність аналогів і замінників
 • інфляційні показники та очікування

Пропозиція – можливість виробника або продавця надавати товар за певними цінами. Тут також важливий такий показник, як обсяг – та кількість продукту, який він може і бажає поставити споживачеві. Як і у випадку з попитом на пропозицію діють ті ж нефінансові фактори, які визначають в кінцевому підсумку його реальний обсяг.

Аналіз попиту допомагає розробляти асортимент товару, обсяг закупівель чи виробництва, встановлювати оптимальні ціни. Але тільки на цьому етапі процес не закінчується, тому, що інформація про пропозиції конкурентів має важливий вплив на перелічені завдання.

 

Аналіз конкурентів

Виступає важливим напрямком маркетинг досліджень. Цілі моніторингу можуть бути різними:

 • формування власної цінової політики
 • розробка стратегії позиціювання на ринку
 • створення УТП (унікальної торгової пропозиції)
 • визначення каналів дистрибуції
 • розширення асортименту товарів або послуг

В будь-якому з випадків, інформація про те, які ще є гравці в сегменті, буде важлива. Але в залежності від поставлених цілей, можна коригувати глибину та обсяги необхідних даних.

Джерел для їх отримання може бути кілька:

 • онлайн пошук – за допомогою введення тематичних запитів у пошукових системах
 • опитування цільової аудиторії – опитування тих, хто підходить під портрет споживача
 • опитування менеджерів по продажах – уточнення того, про кого вони чули та з ким стикалися у своїй роботі
 • галузеві рейтинги – лідери точно будуть у списках даних
 • онлайн ресурси – один з найбільш зручних і сучасних способів, який дозволяє виявити схожі компанії.

Чим ширше будуть отримані дані, тим більш детально можна скласти загальну картину ринку і пропозицій.

Після того, як інформація зібрана, необхідно провести її обробку. Особливу увагу варто звернути на такі параметри, як:

 • наявність чіткого УТП
 • якість сайту, його наповнення та дизайну
 • наявність на онлайн ресурсі інтерактивних компонентів
 • ведеться блог і спілкування з клієнтами
 • наскільки оперативно обробляються замовлення, і як відбувається комунікація

Сьогодні існують різні методи вивчення, серед яких:

  1. Метод Портера.

Застосовується для широкого сегмента ринку. Було розроблено задовго до появи інтернету, але до сих пір є актуальним і ефективним. По його теорії конкуренції існує 5 основних сил, які впливають на нішу:

   • Потенціал постачальника
   • Можливість покупця
   • Загроза появи нових гравців
   • Загроза альтернативних товарів
   • Боротьба всередині галузі

Згідно з його теорією, саме ці показники контролюють гостроту конкуренції.

  1. PEST

Застосовується для визначення тенденцій у ніші та формування тривалої маркетинг стратегії. Як правило, складається на п'ять років з переглядом раз на рік.

  1. SWOT

Базується на визначенні недоліків і переваг, завдяки чому можна визначити власні пріоритетні боки. Стратегія будується на підставі виявлення унікальних особливостей власного бренду. Метод є однією з найпоширеніших.

  1. SPACE

В якості основи розглядає фінансові показники та можливості. На підставі отриманих даних визначається позиція компанії в ніші.

Конкурентний аналіз дозволяє продумати просування компанії та продукту, сформувати чітку стратегію і підібрати маркетинговий інструмент, який оптимально підійде для боротьби за Топові позиції у своєму сегменті.

 

Визначення трендів і тенденцій ринку

Сучасний бізнес відрізняється постійною динамікою. Тренди – відмінна можливість опинитися «на хвилі», яка швидко підніме до лідерів сегменту. У даному випадку необхідний постійний моніторинг того, які тенденції актуальні та своєчасно на них реагувати.

Можна виділити характеристики тренда, які варто враховувати при роботі з ним:

 • Сила – чим більше можна виділити точок лінії тренду, тим міцніше він закріпиться
 • Тривалість – чим довше тримається його актуальність, тим він сильніший
 • Напрямок – визначає його значення і масштаб.

Існують довгострокові, середньострокові та короткострокові тренди. Правильне визначення циклу життя допоможе збільшити ефективність його використання у своїх цілях.

У трендів виділяють фази, за якими ті розвиваються – це:

 • Становлення
 • Накопичення
 • Насичення
 • Завершення

Знання того, на якому етапі знаходиться певний тренд, вплине на рішення, вступати у взаємодію з ним або дочекатися наступного, адже розвиток компанії багато в чому залежить від правильного балансу та прийняття вірних рішень.

 

Визначення ефективності ринку

До всього переліченого слід додати таке значення, як ефективність сегмента, в якому планується робота. Існує два основних підходи до його визначення:

 • Подієвий, при якому враховуються реакції галузі на інформаційні події;
 • Портфельний, де в розрахунок беруться фінансові показники та інвестиційні стратегії.

сьогодні Ринок динамічний, тому стежити за його змінами необхідно постійно.

Продажі залежать від багатьох факторів, і детальне опрацювання всіх складових допоможе уникнути серйозних помилок при формуванні стратегії.

Важливо не тільки зібрати необхідну інформацію, але і правильно її обробити, перетворивши в потужний інструмент для подальшого формування стратегії просування. В даному випадку оптимально звернутися за допомогою до фахівців, які допоможуть реалізації завдання.

 

Брендингове агентство «Кебета» надає комплекс послуг з розкручування і просування бізнесу. Аналіз ринку і аналіз конкурентів – напрямки, які дозволяють скласти унікальна пропозиція і сформувати якісну стратегію. Наша команда фахівців володіє необхідним досвідом і інструментами. Ми знаємо, як не просто зібрати інформацію, але і правильно її використовувати. Звертайтеся, ми працюємо на результат.

Блог
Лояльність і впізнаваність бренду
06.12.2019
Головна мета будь-якого бізнесу - продажі. Робота над їх ростом полягає в цілому наборі маркетингових заходів, один з яких - впізнаваність бренду. Саме він впливає на позитивне сприйняття продукту, формує лояльність клієнтів до пропозицій, зміцнює рівень їх довіри. Досягнення бажаних результатів – комплекс спланованих дій, які засновані на попередній підготовці та опрацюванні всіх кроків. Одні з головних – правильне визначення цільової аудиторії - людей, яким буде цікава пропозиція компанії.
Атрибути бренду, ідентифікація бренду.
28.11.2019
Для серйозної компанії, представленої, як на місцевому, так і на міжнародному ринку, важливо мати свої індивідуальні особливості, за якими партнери та клієнти без зусиль ідентифікують її серед сотень інших пропозицій. Це завдання допомагають вирішити атрибути бренду - сукупність відмінних характеристик, які належать конкретному бізнесу. Правильно розроблена структура бренду і його атрибути - запорука ефективного проведення маркетингових заходів.
Брендинг. Персоніфікація продукту.
28.11.2019
У зв'язку з конкуренцією що активно зростає на ринку товарів і послуг виникає необхідність виділити свою компанію серед інших пропозицій, зробити її унікальною і відомою. Для цього розробляють і впроваджують цілий комплекс заходів, що сприяють підвищенню впізнаваності та закріпленню позитивного іміджу продукту - брендинг. Правильно підібрана стратегія з урахуванням всіх особливостей бізнесу - важлива умова досягнення успіху.
Продовжуючи переглядати KEBETA.AGENCY, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся на використання файлів cookie